Amundi STOXX Eurp 600 Ey ESG Scrn - Acc

KIID (6/1/2022)